Μονώσεις Ταρατσών

Μονώσεις Ταρατσών απο το Κέντρο Μονώσεων

Μονώσεις Ταρατσών

Επιλέξτε μια μόνωση ταράτσας

  • Μονώσεις Ταρατσών κατά της υγρασίας ορίζεται η διαδικασία ή η μόνωση ταράτσας κατά την οποία ένα σώμα γίνεται αδιαπέρατο από το νερό με την εφαρμογή σε αυτό συγκεκριμένων αδιαβροχοποιητικών υλικών. Οι μονώσεις χαρακτηρίζονται απο υλικά τα οποία έχουν την ιδιότητα να είναι αδιαπέρατα από το νερό και να μην επηρεάζονται από αυτό, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Τέτοιου είδους υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υγρό περιβάλλον, ακόμα και κάτω από το νερό για συγκεκριμένα βάθη.
  • ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ; Η Μόνωση Ταράτσας συναντάται σε σπίτια και πολυκατοικίες, όσο καί διαμερίσματα από όροφο σε όροφο για να μην μεταφέρεται ο ήχος καθώς και στις ταράτσες, για προστασία από τις καιρικές συνθήκες, επίσης σε ξενοδοχεία, σχολεία, εργαστήρια, εργοστάσια, Super Market, κλειστά και ανοιχτά αθλητικά συγκροτήματα κ.τ.λ. γενικά όπου υπάρχει ο παράγων άνθρωπος υπάρχουν και άπειρες εφαρμογές του προϊόντος. και στις ταράτσες, για προστασία από τις καιρικές συνθήκες, επίσης σε ξενοδοχεία, σχολεία, εργαστήρια, εργοστάσια, Super Market, κλειστά και ανοιχτά αθλητικά συγκροτήματα κ.τ.λ. γενικά όπου υπάρχει ο παράγων άνθρωπος υπάρχουν και άπειρες εφαρμογές του προϊόντος.

Μόνωση ταράτσας - Στεγανοποίηση

Δείτε αναλυτικά τα βήματα π για σωστή μόνωση με ασφαλτόπανο ψηφίδας

Θερμομόνωση Ταράτσας

Αναλυτικά όλα τα βήματα για σωστή θερμομόνωση κτιρίου με αφρόμπετόν.

Στεγανοποίηση με Hyperdesmo

Στεγανοποίηση ταράτσας με hyperdesmo για σίγουρα αποτελέσματα.

Εξωτερική Θερμομόνωση

Η εξωτερική θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη όπως πρέπει να κατασκευάζεται.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τη βελτίωση εμπειρίας χρήσης του site χρησιμοποιούμε coockies. KentroMonoseon